Aşezare geografică a or Causeni în zonă de baltă cu apele freatice la suprafaţă, gunoişti neautorizate şi neamenajate, pune în pericol major poluarea şi infectarea apei cu sporirea numărului de persoane infectate cu diverse boli respiratorii şi gastro-intestinale).Problema dată este inclusă și în Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orasului.Era necesar de întreprins măsuri urgente pentru a contribui la dezvoltarea unui sistem operaţional de colectare selectiva, evacuare rapidă şi depozitare a deşeurilor din or. Căuşeni.

În acest sens, Asociatia Obsteasca Centrul Informațional Tighina în parteneriat cu Primăria or. Căușeni în perioada septembrie 2020 – august 2021 au implimentat proiectul ”Participarea cetăţenească la dezvoltarea durabilă a serviciului public de salubrizare al oraşului Căuşeni”, finanțat în cadrul Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin AO Centrul “CONTACT-Cahul” în Regiunea Sud.

Activitățile de proiect s-au încadrat în 2 componente de bază:

Componenta informare:

 • A fost creat Consiliul de Monitorizare şi Evaluare a proiectului, format din membrii Centrului Informațional Tighina, Primărie, ÎMSA, consilieri și cetățeni activi. S-au desfăşurat 14 ateliere de lucru, care au dezvoltat o relație de încredere între APL și cetățeni și a sporit nivelul de implicare al locuitorilor din Causeni.
 • Difuzate 5 Emisiuni TV ”Ora verde” la TV regional Studio-L, prin care cetăţenii au fost informaţi şi invitaţi să participe la activitățile de proiect.
 • Au fost organizate 3 audieri publice, cu participarea diverselor grupuri sociale din localitate: tineret, profesori, funcţionari publici, şomeri, persoane vîrstnice, cetăţeni activi, agenţi economici şi lideri de opinie, la care au fost abordate subiectele:
 • planul de amplasare al containerelor pentru deşeurile solide,
 • colectarea selectivă a deşeurilor şi
 • necesitatea abonării la serviciul de salubrizare,

Toate ideile identificate in cadrul audierilor publice au fost prezentate consilierilor locali și primariei pentru implementare.

 

 • Organizat concursul raional „Protecţia mediului prin reutilizarea artistică a plasticului” Copiii impreuna cu parintii au participat cu articole artizanale realizate din deșeuri de plastic și au desenat pe asfalt idei care promovează protecția mediului. Activitate desfasurata in cadrul saptaminii Europene la Causeni
 • A fost organizat concursul de eseuri „Dacă eu aş fi primar. Măsuri de protecţie a mediului în viziunea tinerilor”. La concurs au partcipat 10 tineri din cadrul instituțiilor școlare din oraș, cu idei inovative în protecția mediului. Câștigătorul concursului a activat timp de o zi în calitate de ”primar” împreună cu primarul în exercițiu în soluționarea întrebărilor de ordin local. Ideile parvenite din eseuri au fost distribuite consilierilor locali și primariei.
 • Pe parcursul proiectului au fost realizate materiale informationale ca poster-calendar, pliante, stichere, panouri informative, pentru educarea si informarea cetatenilor, care au fost distribuite in cadrul activitatilor de proiect si campaniei de informare cu ajutorul voluntarilor activi.

 

 • Componenta infrastructura:
 • Elaborate caietele de sarcini cu caracteristicile pentru procurare a euro-containerelor și autospecialei
 • A fost achiziționate 134 euro-containere pentru colectare selectivă a deșeurilor (74 containere pentru gunoi menajer de culoare verde, 30 containere pentru deșeuri de plastic de culoare galbenă și 30 pentru hârtie de culoare albastră), care au fost preluate la balanța primăriei și sunt gestionate de către Întreprinderea Municipală de Salubrizare și Amenajare al or Causeni.
 • Din contributia primariei si a Consiliului Raional Causeni a fost procurata o auto-speciala pentru colectarea deseurilor cu capacitatea a 18 m3 care asigura evacuarea la timp a deseurilor din oras.
 • Cu implicarea primariei si a agentilor economici locali au fost construite 25 platforme noi pentru amplasarea euro-containerelor pentru colectarea selective a deșeurilor.

Menționăm participarea activă a locuitorilor și agenților economici din oraș, care s-au implicat la fiecare etapă de implimentare a proiectului. Fiecare eveniment a fost promovat pe reţelele de socializare și media locală.

 

 1. Rezultatele proiectului: (prezentînd imagini cu oraşul curat, actiuni, oameni)
 • A crescut nivelul de participare al cetățenilor la procesul de luare a deciziilor.
 • Peste 2000 persoane implicate direct în activitățile de proiect,
 • Îmbunătăţit dialogul dintre administraţia publică locală şi comunitate.
 • Orașul Căușeni dispune de o infrastructura si un sistem operaţional de colectare selectiva, evacuare operativa şi depozitare a deşeurilor.
 • Redusă cantitatea de substanțe nocive care poate nimeri în apele subterane, sol, aer.
 • Dezvoltată cultura de colectare selectivă și păstrare a curăţeniei la populaţia locală.
 • Buget total de proiect 150 mii Euro.