( video) Emisiunea Accent Direct reprezentanții Inspectoratelor de Mediu din Căușeni și Ștefan Vodă

291
Citire: < 1 minută

Numărul localităților care au beneficiat de servicii de colectare a deșeurilor în anul 2020 a constituit 168 localități, inclusiv 53 municipii și orașe și 115 sate. Astfel, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare rămîne a fi redus în special în localitățile rurale. Cea mai mare pondere în structura volumului deșeurilor municipale, o au deșeurile colectate de la populaţie – 67,0%, după care urmează deşeurile colectate de la instituţii, agenţi economici – 33,0%. Care este influiența asupra mediului a colectării anuale de deșeuri municipale și industriale eliminată în Republica Moldova? Care sunt metodele de gestionare și randamentul de eliminare a deșeurilor municipale și industriale? A scăzut sau nu cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare? Răspuns la aceste întrebări aflăm de la invitații de la noi din platou Radu Verhovețchi, director interimar Inspectoratul pentru potecția mediului Căușeni, Galina Iuraș, directoare școala primară Ștefan Vodă și inspectorul superior al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ștefan Vodă Ion