Republica Moldova este una din puținele țări din lume care dispune de un act normativ special în domeniul informării, consultării şi participării în procesul decizional. Astfel, legea privind transparența în procesul decizional care are drept scop să asigure informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităților publice, să asigure participarea directă a cetățenilor la procesul decizional; să sporească gradul de răspundere al autorităților publice față de cetățeni şi societate;să stimuleze participarea activă a cetățenilor la procesul decisional și altele. Chiar și așa experții în domeniul juridic afirmă că deseori APL-urile evită respectarea legii transparenți procesului decisional, evitând de cele mai deseori consultațiile publice cu cetățenii în privința alocării finanțelor publice, uită să respecte termenii de publicare a ulterioarelor decizii ale consiliului local și chiar lipsesc pe alocori panourile informative pentru cetățeni.Pe de altă parte APL-urile din raionul Căușeni afirmă că încearcă să devină cât mai transparente din punct de vedere dezional, iar sătenii să devină cât mai informați.

Consiliul Raional pentru Participare  a făcut mai multe adresări privind calitatea și stuctura pag.web, care nu e structurată, nu poate fi utilizată efectiv, unele documente plasate le sustituie pe cele anterioare;

Ca răspuns constatăm că la 19.03.2021 a fost aprobată decizia nr. 2/22 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Caușeni și AO „Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă Integrată”.

Acordul prevede clar responsabilitatea Consiliului raional în Oferirea suportului (cofinanțare) în sumă de 20 mii lei în vederea dezvoltării și adaptarii paginii web a Consiliului raional Căușeni. La aceiași sedință prin decizia 2/41 din 19.03.2021 s-au alocat 20,0 mii lei din contul mijloacelor bănești constituite în urma exercitării bugetului raional Căușeni pentru anul 2020, pentru acoperirea cheltuielilor de actualizarea funcționării paginii web a Consiliului raional Căușeni.

CRP Căușeni a avizat pozitiv acțiunile Consiliului raional pentru imbunătățirea transparenței în procesul  decizional. Cu regret, până în prezent nu s-a întâmplat nimic în acest sens. Sursele financiare nu au fost valorificate, iar pe pagina web a Consiliului raional Căușeni persistă  neclaritați.