La data de 18 noiembrie curent la Căușeni a fost făcut public un studiu privind valorificarea bugetului pentru anul 2020 in raionul Căușeni în domeniul social privind achitarea prestațiilor sociale persoanelor eligibile. Cercetarea a fost efectuată de Consiliul Național al tineretului la solicitatea Consiliului raional de Participare Căușeni. În urma analizei efectuate la nivel de raion pe domeniul social, pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate un șir de abateri.

Printre iregularitățile depistate au fost înregistrate încălcări la  acordarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu unde au fost examinate 216 dosare ale beneficiarilor și 80 ale angajaților. În consecință au fost depistate 1046 de nereguli.

Ce ține de personalul verificat, au fost constate 32 de încălcări, 170 de zile lipsă în valoare totală a pagubei de 21887 lei.

La acordarea Serviciului de asistență parentală profesionistă au fost verificate 26 de dosare ale beneficiarilor și 13 dosare ale asistenților parentali. În rezultat au fost consemnate 70 de nereguli, dintre care 21 de cazuri la plata alocațiilor/indemnizațiilor pentru copii.

Indiferent dacă discutăm despre susținerii copiilor rămași fără îngrijire părintească, serviciului de sprijin familial ,Azilul de bătrâni din s. Tănătari, serviciul Echipa mobil, Serviciul asistență socială comunitară și altele, toate au fost  analizate și s-au ales cu recomandări.

După prezentarea raportului reprezentanții Direcției Asistenței Sociale a raionului Căușeni au venit cu reacții.Membrii Consiliului raional de Participare Căușeni afirmă că Studiul trebuie luat drept instrument de constatarte și mai puțin de revizie sau inspecție.

Vicepreședintele raionului Căușeni prezent la reuniune afirmă că în viitorul apropiat vor fi inițiate discuții la nivel de raion pe gbaza acestei cercetări.

Studiul a fost realizat pe întreaga perioadă a anului 2020 de către Consiliul Național al Tineretului la solicitarea Consiliului raional de Participare Căușeni. Acesta a fost făcut deja public și supus dezbaterilor.