Facilitarea implicări active a societății civile în procesele decizionale la nivel de raion prin analizarea proiectelor de decizie ale Consiliului Raional Căușeni, dezvoltarea și promovarea parteneriatului strategic între autoritățile publice locale și societatea civilă în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional, facilitarea comunicării și participării cetățenilor în identificarea și realizarea priorităților strategice de dezvoltare teritorială, sunt câteva dintre obiectivele propuse încă în anul 2018 de către Consiliul raional de Participare Căușeni.

La o distanță de trei ani de la crearea consiliului raional de participare, cei 16 membri care fac parte din organizații neguvernamentale, au făcut unele bilanțuri.

Astfel în această perioada, Consiliul raional de participare s-a transformat  într- un organ consultativ pe lîngă Consiliul raional Căușeni care a fost creat cu scopul dezvoltării și promovării parteneriatului strategic între autoritățile publice locale și societatea civilă.În vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional, la toate etapele și crearea cadrului și capacităților instituționale de asigurare a implicării plenare a părților interesate în procesul de luare a deciziilor, pe parcursul acestei perioade Consiliul rational de Participare a înaintat 21 de demersuri către Consiliul raional Căușeni, dintre care 11 au fost acceptate, iar 10 respinse sau neexaminate, totodată au fost depuse 4 avize ale proiectelor de decizie, toate fiind acceptate.

Tot în această perioadă a fost efectuat un audit de accesibilitate a secțiilor de votare Reprezentanții Consiliului raional Căușeni vorbesc despre importanța Consiliului raional de Participare.

După ce au făcut totalizările membrii Consiliului raional de Participare au venit cu un program pentru urătoarele activități.

La moment Consiliul raional de Participare Căușeni întrunește 16 membri.